Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków objawia się przyspieszonym, niemiarowym biciem serca, nierzadko powoduje uczucie kołatania w klatce piersiowej. To jeden z najważniejszych czynników ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu. Zwiększa ryzyko jego wystąpienia aż pięciokrotnie.

Przyczyny

Są rożne przyczyny, najczęściej wtórne do innej choroby układu sercowo-naczyniowego – nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, wad zastawkowych serca, niewydolności serca. Arytmia może być napadowa i pojawiać się co kilka dni lub tygodni, ale może występować też dłuższy czas bez przerwy.

Objawy

Migotanie przedsionków najczęściej odczuwane jest jako kołatanie serca. Chory może odczuwać:

  • duszność,
  • osłabienie,
  • ból w klatce piersiowej.

Objawom mogą towarzyszyć zawroty głowy. Arytmia może być tez bezobjawowa.

Diagnostyka

Arytmię rozpoznaje się w badaniu EKG lub w Holterze EKG.

Leczenie

Leczenie polega na stosowaniu leków antyarytmicznych i zwalniających rytm serca. U niektórych chorych możliwe jest leczenie zabiegowe – ablacja. Ponieważ głównym powikłaniem migotania przedsionków jest udar mózgu, u większości chorych stosuje się leczenie przeciwzakrzepowe.

Rokowanie

Migotanie przedsionków często pogarsza jakość życia chorego, zwiększą częstość hospitalizacji, może prowadzić do rozwoju niewydolności serca. U chorych niedotrzymujących skutecznego leczenia przeciwzakrzepowego wzrasta ryzyko udaru mózgu.

Przeczytaj więcej o: