K jak katar

O nie, właśnie usłyszałaś delikatną zmianę w głosie Twojego dziecka po powrocie z przedszkola. Już wiesz, że jutro pojawi się katar… Czy wiesz jak go leczyć? O czym świadczy kolor wydzieliny z nosa? Odpowiadamy na wszystkie pytania!

Ko­lor ani gę­stość wy­dzie­li­ny z nosa nie świad­czą o jej przy­czy­nie a je­dy­nie o fa­zie nie­ży­tu nosa.

*W więk­szo­ści wi­ru­so­wych in­fek­cji ka­tar jest po­cząt­ko­wo prze­zro­czy­sty wod­ni­sty, ciek­ną­cy. Na­stęp­nie gęst­nie­je i przy­bie­ra bar­wę od żół­tej po zie­lo­ną, aby póź­niej mi­nąć. Je­śli chcesz po­znać sku­tecz­ne spo­so­by na ka­tar – ko­niecz­nie zaj­rzyj do na­sze­go ar­ty­ku­łu:

What’s your Reaction?
+1
1
+1
5
+1
0
+1
1
+1
3
+1
0
+1
2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *