Pomoc dla Ukrainy: razem możemy więcej

Obecnie robimy wszystko co w naszej mocy, by wesprzeć zgłoszenia, które otrzymaliśmy. Na ten moment zapotrzebowanie na przesyłki pomocowe jest ogromne, dlatego prosimy o Wasze zrozumienie i wyrozumiałość.

To były trudne i pełne wzruszenia dni. Ilość dostarczanych przez Was paczek z żywnością i produktami pierwszej potrzeby a także Wasze zaangażowanie, Kochani Wolontariusze, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania – codziennie tłumnie przybywaliście do naszego magazynu z wypełnionymi po brzegi paczkami i z chęcią niesienia pomocy

Zaczynamy więc od podziękowań – bez Was cała akcja, by się nie udała. A z całą pewnością nie działalibyśmy tak szybko i sprawnie.

Do dalszego działania napędzają nas wiadomości pełne ciepłych słów od tych, którym już udało się pomóc. To daje mnóstwo siły!

Nasza akcja trwa już od poniedziałku, 28 lutego. Zorganizowaliśmy się błyskawicznie – początki nie były łatwe, ale już dzisiaj działamy jak dobrze naoliwiony mechanizm. I kontynuujemy naszą zbiórkę!

Dziś robimy wszystko co w naszej mocy, by wesprzeć wielu z Was. Na ten moment zapotrzebowanie na przesyłki pomocowe jest tak duże, że prosimy o Wasze zrozumienie i wyrozumiałość. Staramy się na bieżąco z Wami kontaktować i informować o statusie Waszej przesyłki i możliwościach pomocy, jaką na chwilę obecną możemy Wam zaoferować.

Lista najpotrzebniejszych produktów w na­szym punk­cie zbiór­ki (aktualizacja)

Przygotowujemy paczki celowane dla całych rodzin, paczki celowane dla ośrodków przyjmujących rodziny, paczki dla osób indywidualnych. Na dzień dzi­siej­szy (7 marca) naj­bar­dziej po­trzeb­ne są:

ŻYW­NOŚĆ

  • mle­ko w prosz­ku, mle­ko mo­dy­fi­ko­wa­ne (rów­nież ta­kie go­to­we w bu­te­lecz­kach),
  • musy dla dzie­ci w tub­kach,
  • socz­ki (w bu­tel­kach, kar­to­ni­kach),
  • prze­ką­ski go­to­we do spo­ży­cia: konserwy, ka­ba­no­sy,
  • pieczywo o długim terminie ważności,
  • sło­dy­cze we wszyst­kich ilo­ściach,
  • ba­to­ny pro­te­ino­we,
  • na­po­je izo­to­nicz­ne,

UBRA­NIA

  • nowa bie­li­zna dla dzieci i dorosłych (majt­ki, skar­pet­ki, sta­ni­ki),
  • biustonosze sportowe/bawełniane dla nastolatek.

Do­dat­ko­we in­for­ma­cje

Nasi ko­or­dy­na­to­rzy przyjmują pacz­ki w go­dzi­nach 6:00-21:00.

Adres naszego ma­ga­zynu:

Ro­ger Pu­bli­shing,
ul. Wał Mie­dze­szyń­ski 208 A, HALA C,
04-866 War­sza­wa,
tel. 604 766 664

Jeśli macie nam ochotę pomóc osobiście – czekamy na Was!

Przeczytaj więcej:
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *