Antybiotyki to nie groszki

Antybiotyków nie stosujemy w lekkich infekcjach wirusowych - na nie one po prostu nie działają. Zaskoczona? Co więcej, nie powinnaś nigdy korzystać z antybiotyków, które zostały Ci z poprzedniej infekcji - możesz wyrządzić tym więcej szkód niż pożytku!