„Mój dwulatek jest non stop chory. Czy lizaty bakteryjne działają i mają sens?”

„Parę razy był leczony antybiotykiem, ale praktycznie nie było nawet 10 dni odstępu, żebym mogła go zaszczepić drugą dawką przeciw ospie.” Poznajcie odpowiedź Alicji Jaczewskiej.

„Czy lizaty bakteryjne działają i mają sens? Mój dwulatek od kiedy chodzi do żłobka jest non stop chory. Parę razy był leczony antybiotykiem, ale praktycznie nie było nawet 10 dni odstępu, żebym mogła go zaszczepić drugą dawką przeciw ospie. Rozważam również zbadanie żelaza.”

Droga Czytelniczko,

Li­za­ty bak­te­ryj­ne mają udo­wod­nio­ną sku­tecz­ność, ale na­le­ży pa­mię­tać, że nie jest to sku­tecz­ność stu­pro­cen­to­wa. Mogą zmniej­szać ry­zy­ko in­fek­cji średnio o pra­wie 1/3 (u niektórych dzieci może być ona wyższa, u innych niższa).

Czy­li sta­ty­stycz­ne dziec­ko cho­ru­ją­ce ok. 10 razy do roku, za­cho­ru­je 7 razy. War­to wie­dzieć, że są one sku­tecz­ne w przy­pad­ku in­fek­cji wi­ru­so­wych, gdyż sty­mu­lu­ją od­po­wiedź im­mu­no­lo­gicz­ną nieswoistą. Najlepiej ich zastosowanie, a także inne potencjalne sposoby wspierania odporności, a tym bardziej wykonanie badań laboratoryjnych, omówić ze swoim pediatrą.

Odpowiedź pełni rolę czysto informacyjną i nie stanowi porady medycznej ani zalecenia, służy wyłącznie celom edukacyjnym.

What’s your Reaction?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Męczy Cię bardzo trudny temat i chcesz się nim z nami podzielić?Napisz do nas anonimowo, postaramy się odpowiedzieć. Zachowasz w 100% anonimowość.