Polityka prywatnosci bloga

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj jesteś, to znaczy, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie i innych podobnych technologii w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej: WWW.MAMAGINEKOLOG.PL, w ramach której funkcjonuje nasz portal internetowy.

Na wstępie informacja formalna – administratorem strony jest Roger Publishing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001008022, NIP: 5252678750, REGON: 365578271, BDO: 000108449.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: redakcja@rogerpublishing.pl lub iod@rogerpublishing.pl.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

Kontaktując się z nami, dodając komentarze na portalu przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.

Zapewniamy Ci możliwość udostępniania treści dostępnych na Portalu w serwisach społecznościowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Oracle dotyczące usługi AddThis.

Wyświetlamy na stronach treści pochodzące z serwisów społecznościowych, takich jak Facebook (likebox) oraz Instagram (instagram feed). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook oraz Instagram.

Wykorzystujemy pliki cookies własne, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony Portalu.

Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

DANE OSOBOWE – KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Roger Publishing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001008022, NIP: 5252678750, REGON: 365578271, BDO: 000108449.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), w związku z czym wszelkie wyjaśnienia w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz uzyskać kontaktując się z IOD za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres: iod@rogerpublishing.pl.

JAKIE UPRAWNIENIA CI PRZYSŁUGUJĄ ?

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas:

 1. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora).

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody:

 1. masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi):
 2. masz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 15 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem: iod@rogerpublishing.pl lub redakcja@rogerpublishing.pl. Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by skontaktować się z nami lub dodać komentarz na Portalu.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE?

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. ROGER PUBLISHING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako administrator danych osobowych, a także:
 2. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy lub organy administracji publicznej, organy państwowe,
 3. podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne, przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z ROGER PUBLISHING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wyłącznie zgodnie z poleceniami ROGER PUBLISHING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

KIEDY I W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE ?

Kontakt e-mail 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.  Nie zapisujemy tych informacji do jakichkolwiek zewnętrznych baz, wszystko odbywa się jedynie w ramach obsługi poczty e-mail. Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Obsługa poczty e-mail traktowana jest jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Formularz „Wyślij pytanie”

Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza „Wyślij pytanie” przekazujesz nam swój adres IP oraz imię, inicjały lub pseudonimu (nick). Ponadto, w treści formularza możesz zawrzeć również inne dane osobowe.  Nie zapisujemy tych informacji do jakichkolwiek zewnętrznych baz, wszystko odbywa się jedynie w ramach obsługi formularza „Wyślij pytanie” i w ramach bazy danych Portalu. Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach formularza przetwarzane są w celu obsługi Twojego zapytania oraz ewentualnej publikacji treści pytania oraz imienia, inicjałów lub pseudonimu (nicku) na Portalu. Użytkownik korzystający z formularza „Wyślij pytanie” wyraża zgodę na publikację treści pytania oraz imienia, inicjałów lub pseudonimu (nicku) wskazanego przez takiego użytkownika w formularzu „Wyślij pytanie”. Treść pytań przekazanych w ramach formularza „Wyślij pytanie” może podlegać archiwizacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z kontaktu za pośrednictwem formularza „Wyślij pytanie”. Obsługa formularza „Wyślij pytanie” traktowana jest jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Komentarze na Portalu

Portal osadzony jest na oprogramowaniu WordPress, które pozwala dodawać publicznie widoczne komentarze oraz zapoznawać się z komentarzami dodanymi przez innych.

Korzystając z możliwości komentowania, korzystasz z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez WordPress, który jest samodzielnym, niezależnym od nas administratorem Twoich danych osobowych.

W ramach systemu komentowania widzimy tylko podaną przez Ciebie nazwę użytkownika oraz treść komentarza. Ty masz możliwość zmodyfikowania treści swojego komentarza albo jego trwałego usunięcia. Komentarze mogą być poddawane przez nas moderacji, gdy uznamy, że zawierają treści niestosowne albo bezprawne.

Media społecznościowe

Jeżeli obserwujesz profil Portalu w serwisach społecznościowych lub reagujesz na treści publikowane przez nas w mediach społecznościowych widzimy Twoje dany, które są publicznie dostępne w Twoim profilu społecznościowym.

Przetwarzamy te dane wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w celu obsługi danego serwisu społecznościowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pamiętaj, że korzystanie z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom prywatności administratorów tych serwisów, a ci administratorzy świadczą na Twoją rzecz, w pełni samodzielnie i niezależnie ode nas usługi drogą elektroniczną.

Analiza i statystyka – szczegóły

Prowadzę działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem Google Analytics. W ramach narzędzi analitycznych mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Informacje Anonimowe same w sobie nie mają charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na Portalu w celu zapewnienia optymalizacji Portalu.

Szczegóły związane z Google Analytics zostały przedstawione w polityce plików cookies dostępnej na stronie Portalu.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

– w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,

– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,

– w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)?

Twoje dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Niektórzy spośród dostawców wykorzystywanego przez nas oprogramowania np. Google mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby Partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) stosowanie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas.