11. tydzień ciąży

Twoje dziecko potrafi wysuwać i chować język, a także wykonywać delikatne ruchy nogami i ramionami. Jednak te gesty są przez Ciebie niewyczuwalne.

11.tydzień ciąży

Rozwijający się zarodek zyskuje status płodu. Płód ma wielkość ok. 5 cm, wagę 7 gramów, rozwija się szybko, podobnie łożysko, które wkrótce będzie w pełni uformowane. Do 12. tygodnia ciąży wypełni całą macicę.

Zobacz nasz kalkulator ciąży i termin porodu

Spis treści:

  1. Co widać w USG?
  2. Rozwój dziecka
  3. Samopoczucie mamy i zmiany w organizmie
  4. Jakie badania wykonać?
  5. O czym warto pamiętać?

11. tydzień ciąży – co widać w USG?

Nadal w obrazie USG dominuje główka dziecka, jednak staje się ono coraz dłuższe i prostuje się z pozycji embrionalnej. Większość narządów i układów jest już wstępnie wytworzona, więc teraz będzie następował tylko ich dalszy rozwój.

Twoje dziecko potrafi wysuwać i chować język, a także wykonywać delikatne ruchy nogami i ramionami. Gesty są jednak niewyczuwalne przez mamę, ale można je zaobserwować w czasie USG. Dziecko potrafi już połykać oraz wysuwać i chować język.

11. tydzień ciąży – rozwój dziecka

Pod koniec pierwszego trymestru zachodzi proces różnicowania się narządów płciowych. U chłopców rozpoczyna się produkcja testosteronu w jądrach, co umożliwia m.in. kształtowanie się penisa. U dziewczynek rozwijają się jajniki, a nieco później pojawią się zewnętrzne narządy płciowe.

11. tydzień ciąży – Twoje samopoczucie i zmiany w organizmie

W wyniku dynamicznego rozwoju dziecka możesz zaobserwować pierwsze zmiany w swoim wyglądzie, a także doświadczać kolejnych dolegliwości wynikających z fizjologii ciąży.

W 11. tygodniu ciąży mdłości ustępują lub bywają sporadyczne.

Nad spojeniem łonowym brzuszek staje się bardziej zaokrąglony. To efekt powiększania się macicy, dlatego przyszłej mamie mogą dokuczać przy tym wzdęcia, zaparcia i częstomocz. W ciąży zwiększa się też gęstość włosów, poprawia kondycja paznokci, piersi stają się pełniejsze. Cera może się wygładzić i wyglądać lepiej niż dotychczas, ale wręcz przeciwnie na skórze mogą pojawić się wypryski i przebarwienia.

Możesz też zauważyć, że zwiększył się obwód Twoich bioder i być może nie mieścisz się w poprzednie ubrania.

11. tydzień ciąży – jakie badania wykonać?

W okresie 11-13+6 tyg. bardzo ważny jest test złożony, czyli USG i badanie białka PAPP-A i beta-hCG z omówieniem wyniku i ryzyka wad, stanu przedrzucawkowego, zaburzeń wzrastania płodu. Jest to pierw­sze szcze­gó­ło­we i we­dług wie­lu źró­deł, naj­waż­niej­sze USG w cią­ży

Warto dodać, że test PAPP-A (a tak na­praw­dę to po­win­no się go nazywać „test po­dwój­ny” wg. FMF) jest ba­da­niem prze­sie­wo­wym w kie­run­ku ze­spo­łu Do­wna oraz in­nych wad ge­ne­tycz­nych – do­star­cza nam też in­for­ma­cji o funk­cji ło­ży­ska – o czym wie­le pa­cjen­tek nie wie. Jest to zwy­kłe po­bra­nie krwi mamy.

Ba­da­nia pre­na­tal­ne w I try­me­strze nadal mo­żesz po­sze­rzyć o te­sty NIPT. 

O czym warto pamiętać?

Jedenasty tydzień ciąży to dobry czas na rozpoczęcie ćwiczeń mięśni dna miednicy. Odgrywają one szczególną rolę zwłaszcza podczas porodu oraz w okresie połogu. Treningi uczą też kontroli czynności pęcherza moczowego i zapobiegają nietrzymaniu moczu. Ponadto ćwiczenia rozwijają umiejętność świadomego napinania i rozluźniania dolnych partii ciała, dlatego korzystnie wpływają również na perystaltykę jelit oraz na proces wypróżniania.

Warto też dodać, że kontynuowanie ćwiczeń po porodzie przyspiesza z kolei regenerację zmęczonych tkanek dna miednicy, a także pozwala szybciej odzyskać formę oraz sprawność i satysfakcję seksualną.

Dlaczego to takie ważne dowiesz się z artykułu pt. Jak „wrócić do formy” po porodzie?