Kalkulator syropu przeciwgorączkowego – sprawdź, jak poprawnie go dawkować

Warto nauczyć się samodzielnie przeliczać dawki syropów przeciwgorączkowych, by w sytuacji, kiedy nasze dziecko choruje, wiedzieć jak szybko i skutecznie działać, i dopasować poprawną objętość syropu lub dawkowanie czopków.

W ta­bel­kach widocznych na pudełkach czy butelkach syropów przeciwgorączkowych umiesz­cza­ne są za­kre­sy da­wek, które niestety, są dość sze­ro­kie i dopasowane do wieku dziecka a nie jego wagi.

Czę­sto, po podaniu syropu w dawce zalecanej na opakowaniu, gorączka nie spada (daw­ka jest albo zbyt mała albo z dol­ne­go za­kre­su sku­tecz­no­ści). Dopiero po przyjęciu przez dziecko peł­nej daw­ki (10 mg/kg masy cia­ła dla ibu­pro­fe­nu, 15 mg/kg masy cia­ła dla pa­ra­ce­ta­mo­lu) tem­pe­ra­tu­ra zde­cy­do­wa­nie się ob­ni­ża.

Przeliczanie dawek nie jest trudne. Jak to zrobić poprawnie?

Należy pomnożyć masę cia­ła dziec­ka przez za­le­ca­ną daw­kę leku i po­dzie­lić przez stę­że­nie sy­ro­pu.

O wiele prostszym rozwiązaniem (i szybszym) jest skorzystanie z na­sze­go kal­ku­la­to­ra ob­ję­to­ści sy­ro­pu prze­ciw­go­rącz­ko­we­go.

W odpowiednich polach wpisz:

  • masę ciała dziecka w kilogramach,
  • wybierz lek, który chcesz podać dziecku.

Kliknij OK. Po sekundzie otrzymasz wynik:

  • jednorazowej dawki syropu do podania,
  • maksymalnej dawki dobowej,
  • maksymalnej dobowej objętości syropu.

Uwaga! Kalkulator ten pełni rolę czysto informacyjną i nie stanowi porady medycznej ani zalecenia co do dawkowania leków.

Przeczytaj więcej o gorączce u dziecka.
What’s your Reaction?
+1
9
+1
2
+1
2
+1
2
+1
1
+1
1
+1
8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *