36. tydzień ciąży

Czy wiedziałaś, że ma­saż kro­cza wpły­wa na układ krwio­no­śny – a przez po­pra­wę prze­pły­wu krwi, uspraw­nia też dre­naż lim­fa­tycz­ny? Dowiedz się więcej, jak przygotować ciało do porodu.

36. tydzień ciąży

Twoje dziecko mierzy już 47 cm i waży 2800 gramów. Jego wielkość zbliżona jest do sałaty rzymskiej.

Spis treści:

  1. Rozwój dziecka
  2. Samopoczucie mamy i zmiany w organizmie
  3. Jakie badania wykonać?

36. tydzień ciąży – rozwój dziecka

Rozwój dzieci na tym etapie ciąży jest już bardzo indywidualny. Niektóre są już gotowe do przyjścia na świat i rodzą się w pełni zdrowe i dojrzałe.

Inne będą potrzebować jeszcze dodatkowych czterech/pięciu tygodni, by osiągnąć pełną dojrzałość. Ruchy dziecka w 36. tygodniu ciąży mogą być bardzo intensywne, przez co dość bolesne czasem dla kobiety. De facto Twoje dziecko już się rozpycha.

36. tydzień ciąży – Twoje samopoczucie i zmiany w organizmie

W tym okresie naprawdę zauważalne są zmiany w Twoim ciele. Macica jest wówczas maksymalnie rozciągnięta, a dziecko uciska żołądek. Jest to dla wielu kobiet bardzo trudny okres ciąży, ponieważ dolegliwości ciążowe są bardzo uciążliwe i trwają dość długo. Jednak do porodu zostały już ostatnie tygodnie.

Klu­czo­we w przy­go­to­wa­niu cia­ła ko­bie­ty do po­ro­du jest roz­luź­nia­nie struk­tur mię­śnio­wo-po­wię­zio­wych, ma­saż krocza moż­esz za­cząć od 36. ty­go­dnia cią­ży lub wcze­śniej. Pamiętaj jednak o kon­sul­ta­cji z gi­ne­ko­lo­giem lub fi­zjo­te­ra­peu­tą uro­gi­ne­ko­lo­gicz­nym.

36. tydzień ciąży – badania

Od 36. tygodnia ciąży w przypadku ciąż powikłanych np. cukrzycą, nadciśnieniem lub innymi chorobami mogącymi zagrażać rozwojowi płodu powinnaś mieć wykonywane cotygodniowe kontrole. Takie monitorowanie polega na wykonywaniu KTG, czasem USG i badaniu lekarskim.

Tutaj znajdziesz dokładny kalendarz badań w ciąży tydzień po tygodniu.