Takotsubo, czyli o złamanym sercu

Tajemniczo brzmiący zespół Takotsubo dotyczy głównie kobiet w wieku okołomenopauzalnym i mimo już kilkudziesięciu lat, jakie upłynęły od czasu jego opisania, przyczyna jego powstawiania nadal pozostaje niewyjaśniona.

Zespół Takotsubo zwany też zespołem złamanego serca lub kardiomiopatią stresową swoją nazwę zawdzięcza… naczyniu do połowu ośmiornic. Pułapka ta jest używana w Japonii, a tam też w 1990 roku po raz pierwszy szczegółowo opisano ten zespół.

Pułapka jest glinianym naczyniem o szerokim dnie i wąskiej szyi, i to właśnie jej kształt przypomina ten, który przybiera lewa komora serca w przebiegu tej choroby

Takotsubo nazywane jest zespołem złamanego serca dlatego, że najczęściej występuje u osób, które doświadczyły ciężkich emocjonalnych przeżyć lub fizycznych – zdrada, rozwód, utrata pracy, śmierć partnera, a z fizycznych na przykład ciężka operacja, silny ból, złamanie.

Trochę przekornie jak na ten zespół, ale przeżyciem emocjonalnym, często bardzo silnym może być też ogromne szczęście, związane z emocjami towarzyszącymi np. dużej wygranej pieniężnej. 

Kto choruje na Takotsubo?

Chorują gównie kobiety w wieku okołomenopauzalnym, choroba tylko w 10% dotyczy mężczyzn. Mimo już kilkudziesięciu lat, jakie upłynęły od czasu opisania tego zespołu, przyczyna jego powstawiania pozostaje niewyjaśniona.

Przyczyny Takotsubo

Poprzedzające przeżycia emocjonalne występują aż u 60-70% pacjentów z zespołem takotsubo, dlatego za główny czynnik powstających zmian uznaje się uwolnione hormony stresu. Ryzyko zachorowania jest większe u osób z nadciśnieniem tętniczym, wysokim cholesterolem, ale też z depresją oraz schorzeniami neurologicznymi – świeżo rozpoznanym udarem mózgu czy krwawieniem podpajęczynówkowym. 

Objawy Takotsubo

Objawy są typowe dla zawału serca:

  • silny bol w klatce piersiowej,
  • duszność,
  • zmiany w zapisie EKG charakterystyczne dla niedokrwienia serca,
  • we krwi dodatnie markery martwicy mięśnia serca, czyli Troponiny i CK-MB.

Rozpoznanie i przebieg

Osoba chora z rozpoznaniem zawału serca trafia na hemodynamikę, tam w koronarografii okazuje się, że naczynia są zupełnie czyste lub występują niewielkie zmiany, ale takie, które na pewno nie spowodowały zawału. Czasem już w koronarografii widać, że serce jakoś dziwnie się kurczy.

Potem w badaniu echokardiograficznym pokazuje się charakterystyczny obraz serca jakby włożonego w dzban takotsubo – część serca pracuje mocniej a cześć stoi prawie w miejscu.

Kardiomiopatia wywołana stresem uznawana jest za formę ogłuszenia mięśnia sercowego. Tak naprawdę zespół takotsubo zawałem nie jest. Jest chorobą, w której zdolność kurczenia się i prawidłowej pracy serca jest mocno zaburzana – zaliczany jest więc raczej do ostrych niewydolności serca. 

Zaburzenia w zdolności do kurczenia się lewej komory serca powodują objawy niewydolności serca – od objawów stosunkowo łagodnych polegających na spadku tolerancji wysiłku i łatwym meczeniu, do poważnego upośledzenia wydolna. 

Czasem dochodzi do poważnych powikłań jak obrzęk płuc, wstrząs kardiogenny ze śmiercią włącznie. W przeważającej części przypadków po kilku tygodniach powraca prawidłowa kurczliwość lewej komory, a chore odzyskują dawne siły. W badaniu echokardiograficznym kurczliwość serca poprawia się, a na koniec ustępują zmiany w EKG.  

Leczenie

Leczenie jest objawowe, zwykle stosuje się leki poprawiające wydolność serca. Choroba może nawracać, ale jeśli ma Was to pocieszyć to tylko w 5%! Jednak, jeśli serce już raz zostało „złamane” nie powinno być ponownie narażane na ogromne emocje.

Źródła:

Sattar Y, Siew KSW, Connerney M, Ullah W, Alraies MC. Management of Takotsubo Syndrome: A Comprehensive Review. Cureus. 2020;12(1):e6556. Published 2020 Jan 3. doi:10.7759/cureus.6556

What’s your Reaction?
+1
2
+1
2
+1
0
+1
0
+1
1
+1
1
+1
1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *