Czy wiesz, że nie każde ostre zapalenie ucha środkowego wymaga antybiotyku?

Większość ostrych zapaleń ucha środkowego, przynajmniej w początkowej fazie, jest wirusowa – przez pierwsze doby często wystarczy tzw. czujne wyczekiwanie. Na czym polega?

Tak zwane czujne wyczekiwanie (ang. watchful waiting) w zapaleniu ucha środkowego polega na po­da­wa­niu przez 2-3 doby le­ków prze­ciw­bó­lo­wych. Je­śli tyl­ko nie ma prze­ciw­wska­zań – le­kiem pierw­sze­go rzu­tu po­wi­nien być ibu­pro­fen.

Po tym czasie ucho powinno być ponownie ocenione otoskopowo, i w zależności od poprawy lub jej braku, leczenie można zakończyć lub włączyć antybiotyk.

Kiedy można zastosować taką taktykę? Wtedy, gdy nie ma wskazań do natychmiastowego włączenia antybiotyku.

Kiedy do leczenia należy od razu włączyć antybiotyk?

  • u dzieci <6. m.ż.
  • u dzieci z nasiloną gorączką >39.0° C, sil­nym bó­lem i wy­mio­ta­mi,
  • u dzieci <2. r.ż. z obustronnym zapaleniem ucha środkowego,
  • u dzieci z wy­cie­kiem z ucha,
  • u dzieci z wa­da­mi twa­rzo­czasz­ki, ze­spo­łem Do­wna, za­bu­rze­nia­mi od­por­no­ści i na­wra­ca­ją­cy­mi za­pa­le­nia­mi ucha.

W przypadku dzieci między 6. m.ż a 2. rokiem życia, któ­re mają jed­no­stron­ne za­pa­le­nia ucha środ­ko­we­go z umiar­ko­wa­nie na­si­lo­ny­mi ob­ja­wa­mi, de­cy­zję o le­cze­niu po przed­sta­wie­niu obu opcji, ich wad i za­let lekarz podejmuje wspól­nie z ro­dzi­ca­mi.

Przeczytaj więcej o ostrym zapaleniu ucha środkowego.
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
3
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *