Loading...

Tag

ZUM

Podaj dalej

Alicja Jaczewska

MGnews

7 marca 2022

1 min.

Musisz pobrać mocz na posiew? Byle nie do woreczka!

Roz­po­zna­nie za­ka­że­nia ukła­du mo­czo­we­go u niemowlaka nie za­wsze jest oczy­wi­ste. To w końcu cho­ro­ba, któ­rej nie wi­dać „na ze­wnątrz”. Jeśli maluch gorączkuje bez innej przyczyny, konieczne jest pobranie moczu na posiew. Jak zrobić to poprawnie?

Alicja Jaczewska

7 marca 2022

1 min.

Alicja Jaczewska

Gorączka u dziecka bez innych objawów? To może być ZUM

Twój maluch gorączkuje, ale nie ma kataru, nie kaszle i nie skarży się na żaden ból? Wykonaj badanie moczu, aby wykluczyć zakażenie układu moczowego.

25 lutego 2022

1 min.

Alicja Jaczewska

Gorączka u dziecka bez innych objawów? To może być ZUM

25 lutego 2022

1 min.

Częste tagi

ZUM

Częste tagi

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa