„Co robić, gdy dziecko uderza się o szczebelki w łóżeczku i wybudza się z płaczem?”

W dużej mierze zależy to od wieku dziecka, siły urazów i częstotliwości z jaką sytuacja ma miejsce.

„Co robić, gdy dziecko uderza się o szczebelki w łóżeczku i wybudza się z płaczem?”

Droga Czytelniczko,

Należy pamiętać, że zastosowanie ochraniaczy na szczebelki zwiększa ryzyko zespołu nagłej śmierci niemowląt (SIDS). W sa­mych tyl­ko Sta­nach Zjed­no­czo­nych w la­tach 2006-2012 z po­wo­du za­sto­so­wa­nia ochra­nia­czy do łó­żecz­ka przy­najm­niej 48 nie­mow­ląt zmar­ło z po­wo­du udu­sze­nia się.

Z tego powodu Amerykańska Akademia Pediatrii(AAP) nie zaleca ich stosowania, a w nie­któ­rych kra­jach na­wet za­bro­nio­no ich sprze­da­ży. Im dziecko młodsze, tym większe ryzyko SIDS (największe ryzyko występuje w pierwszych 3 miesiącach życia).

Jeśli zatem urazy zdarzają się sporadycznie i nie są silne (nie pozostawiają śladów, dziecko po przebudzeniu szybko daje się ukoić i zasypia ponownie) najlepiej nie korzystać z dodatkowych zabezpieczeń.

Jeśli natomiast problem jest nagminny, w dużej mierze wpływa na sen dziecka – należy indywidualnie rozważyć bilans ryzyka i korzyści z zastosowania ochraniaczy.

Odpowiedź pełni rolę czysto informacyjną i nie stanowi porady medycznej ani zalecenia, służy wyłącznie celom edukacyjnym.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Męczy Cię bardzo trudny temat i chcesz się nim z nami podzielić?Napisz do nas anonimowo, postaramy się odpowiedzieć. Zachowasz w 100% anonimowość.